EN DE RU

Pracownicy OB-RPPD


Sekretariat: obrppd@obrppd.com.pl
Prezes Zarządu mgr inż. Leszek Danecki: leszek.danecki@obrppd.com.pl
Z-ca Dyrektora ds. badawczo-rozwojowych mgr inż. Maria Antoni Hikiert: maria.hikiert@obrppd.com.pl
Gółwna Księgowa Irena Dembek: irena.dembek@obrppd.com.pl

Laboratorium Techniczno-Technologiczne:

Kier. mgr inż. Grzegorz Czapiewski: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl

Pracownia Technologiczna:

Kier. mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl

Laboratorium Badawcze:

Laboratorium Badania Wyrobów:
Kier. mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych:
Kier.: inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl

Pracownia Projektowa i Prototypownia:

Kier. inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl

Zakład Certyfikacji Wyrobów:

Kier. inż. Mirosław Bruski: mirek.bruski@obrppd.com.pl

Pracownicy:

mgr inż. Maria Antoni Hikiert: maria.hikiert@obrppd.com.pl
mgr inż. Leszek Danecki: leszek.danecki@obrppd.com.pl
Irena Dembek: irena.dembek@obrppd.com.pl
mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl
mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
inż. Miroslaw Bruski: mirek.bruski@obrppd.com.pl
inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
mgr inż. Marek Jekiełek: marek.jekielek@obrppd.com.pl
mgr inż. Grzegorz Czapiewski: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl
mgr inż. Siergiej Dermanowski: siergiej.dermanowski@obrppd.com.pl
mgr Tatiana Dermanowska: tatiana.dermanowska@obrppd.com.pl
prof. dr hab. Danuta Nicewicz: d.nicewicz@obrppd.com.pl
mgr inż. Weronika Orlikowska: weronika.orlikowska@obrppd.com.pl
mgr Maria Ostrowska: maria.ostrowska@obrppd.com.pl
Barbara Roman: barbara.roman@obrppd.com.pl
mgr Emilia Narloch: emilia.narloch@obrppd.com.pl
Beata Dembek: beata.dembek@obrppd.com.pl