EN RU

Nasi pracownicy

Prezes Zarządu - mgr inż. Leszek Danecki
e-mail: leszek.danecki@obrppd.com.pl

Gółwna Księgowa - Irena Dembek
e-mail: irena.dembek@obrppd.com.pl

Sekretariat: obrppd@obrppd.com.pl

Laboratorium Techniczno-Technologiczne:

Kier. mgr inż. Grzegorz Czapiewski: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl

Pracownia Technologiczna:

Kier. mgr inż. Marek Dudziec: marek.dudziec@obrppd.com.pl

Laboratorium Badawcze:

Laboratorium Badania Wyrobów:
Kier. mgr inż. Mirosława Mrozek: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych:
Kier. inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl

Pracownia Projektowa i Prototypownia:

Kier. inż. Dariusz Orlikowski: darek.orlikowski@obrppd.com.pl

Zakład Certyfikacji Wyrobów:

Kier. mgr. Maria Ostrowska: maria.ostrowska@obrppd.com.pl

Pracownicy:

Blama Magdalena: magda.blama@obrppd.com.pl
inż. Bruski Miroslaw: mirek.bruski@obrppd.com.pl
mgr inż. Czapiewski Grzegorz: grzegorz.czapiewski@obrppd.com.pl
mgr inż. Danecki Leszek: leszek.danecki@obrppd.com.pl
mgr Dembek Beata: beata.dembek@obrppd.com.pl
Dembek Irena: irena.dembek@obrppd.com.pl
mgr inż. Dermanowski Siergiej: siergiej.dermanowski@obrppd.com.pl
mgr Dermanowska Tatiana: tatiana.dermanowska@obrppd.com.pl
mgr inż. Dudziec Marek: marek.dudziec@obrppd.com.pl
inż. Gradowska Anna: anna.gradowska@obrppd.com.pl
mgr inż. Jekiełek Marek: marek.jekielek@obrppd.com.pl
mgr inż. Mrozek Mirosława: mirka.mrozek@obrppd.com.pl
mgr Narloch Emilia: emilia.narloch@obrppd.com.pl
prof. dr hab. Nicewicz Danuta: d.nicewicz@obrppd.com.pl
inż. Orlikowski Dariusz: darek.orlikowski@obrppd.com.pl
mgr inż. Orlikowska Weronika: weronika.orlikowska@obrppd.com.pl
mgr Ostrowska Maria: maria.ostrowska@obrppd.com.pl
Roman Barbara: barbara.roman@obrppd.com.pl

Konsultanci i doradcy zewnętrzni OBR-PPD sp. z o.o.:

mgr inż. Krzysztof Kruciński; krzysztof.krucinski@obrppd.com.pl
mgr inż. Mateusz Kaniowicz; mateusz.kaniowicz@obrppd.com.pl