EN DE RU

Laboratorium badawczeLaboratorium Badawcze, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę. Od 1999 roku Laboratorium Badawcze posiada i stosuje udokumentowany system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 244 Polskiego Centrum Akredytacji zatwierdzone przez CARB, IKEA.

Laboratorium Badawcze:


W skład Laboratorium Badawczego wchodzi:


Oferowane usługi:

Badania wykonywane w zakresie akredytacji: Zakres AB 244Laboratorium Badania Wyrobów


Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

Ponadto Laboratorium Badawcze oferuje następujące usługi:

Laboratorium Badania Wyrobów

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych