EN RU

Laboratorium badawcze

Laboratorium Badawcze stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę. Od 1999 roku posiada i stosuje udokumentowany system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Posiada również Certyfikat Akredytacji nr AB 244 Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Badawcze dąży do prowadzenia swojej działalności laboratoryjnej w sposób:

W skład Laboratorium Badawczego wchodzi:

Oferowane usługi:

Badania wykonywane w zakresie akredytacji: Zakres AB 244

Laboratorium Badania Wyrobów

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

Ponadto Laboratorium Badawcze oferuje następujące usługi:

Laboratorium Badania Wyrobów

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych